Elektroinštalácie

- Montáž slaboprúdych a silnoprúdych rozvodov, v bytovej výstavbe.

- Prípojky NN, silnoprúdové inštalácie, rozvody EZS, EPS, STA,

- Telekomunikačné rozvody, štrukturovaná kabeláž a meracia e ragulačná
   technika.

- Montáž rozvodov v priemyselných objektoch, energetické rozvody NN,
   vonkajšie káblové vedenia a siete,

- Osvetľovacia technika pre interiéry a exteriéry.

- Montáž uzemňovacích sústav a bleskozvodov. Výškové práce.

 

Ukážku nami realizovaných elektroinštalácií nájdete TU