Meranie a regulácia

- Montáž meracej a regulačnej techniky vrátane jej dodávky, návrhu
   a spracovania projektovej dokumentácie.

- Realizujeme dodávky systémov merania a regulácie od ovládania tepelných
   systémov pre rodinné domy, alternatívnych zdrojov energie (kotle na tuhé
   palivo, krbové vložky, solárne systémy a pod.), riadenia výroby a distribúcie
   tepla pre centrálne zdroje až po montáž riadiacich systémov pre priemyselné
   technológie.

 

Ukážku nami realizovaných systémov merania a regulácie nájdete TU