Elektromontáže

ERSYS s.r.o., Vám ponúka realizáciu elektroinštalácií, od návrhu až po servis. Realizujeme komplexné elektromontážne práce bytových a nebytových priestorov, vrátane výroby rozvádzačov, štrukturovanej kabeláže, elektrického vykurovania, merania a regulácie, montáže bleskozvodov a vypracovania odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov. Štruktúra našich zákazníkov je je široká – od priemyselných spoločností až po výstavbu rodinných domov. Kvalitou práce a inštalovaného materiálu si udržujeme dlhodobé partnerské vzťahy založené na vzájomnej dôvere s našou klientelou.

Montáž bleskozvodov

Bleskozvod je dôležitým prvkom ochrany Vášho majetku. Realizujeme montáž uzemňovacích sústav a bleskozvodov, vrátane koordinovanej SPD ochrany (vnútornej ochrany zariadení pred bleskom a prepätím). Dodávame kompletný rozsah prác, vrátane výškových a odborných prehliadok a skúšok zariadenia.

Montáž meracej a regulačnej techniky

Realizujeme dodávky systémov merania a regulácie od ovládania zariadení v rodinných domoch, systémov alternatívnych zdrojov energie, riadenie výroby a distribúcie tepla pre centrálne zdroje až po montáž riadiacích systémov priemyselných technologických zariadení.

Montáž meracej a regulačnej techniky

Vyrábame rozvádzače NN v rozsahu:

Na ich výrobu používame elektrické prístroje od renomovaných výrobcov, ktoré osadzujeme do osvedčených rozvádzačových skríň s kvalitnou povrchovou úpravou. Výrobný proces sfinalizuje celková výstupná kontrola a skúška, na základe čoho je rozvádzač opatrený trvalým výrobným štítkom so značkou zhody výrobku (CE). K výrobku dodávame aj dokladovú časť, pozostávajúcu z protokolu o kusovej skúške rozvádzača, vyhlásenia o zhode výrobku a schémy skutočného vyhotovenia.